Ak sa rozhodujete komu poslať 2% z Vašich daní, dovoľujeme si Vás požiadať o ich zaslanie na účet občianskeho združenia Klub Luna Senior Friendly v Tatra banke, 

číslo účtu IBAN: SK1311000000002943458868

IČO: 318 172 46    Občianske združenie

Klub Luna Senior Friendly

Bezručova 4

811 09 Bratislava

Darované prostriedky poslúžia na podporu aktivít Klubu Luna, zameraných na seniorov. 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu! 

Klub Luna