Súťaž o ocenenie Senior Friendly


Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Viac informácii o súťaži nájdete tu.

 

O súťažiNaša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku, je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne, spokojne a plodne. K tomu možno prispieť otvorenejším, priateľskejším prístupom mladšej a strednej generácie, celej spoločnosti a jej jednotlivých súčastí.

Nejde však iba o seniorov samotných. Demografický vývoj, charakterizovaný výrazným starnutím populácie, patrí k najväčším problémom i výzvam súčasnosti a blízkej budúcnosti pre našu krajinu a Európu. Je preto kľúčové presadzovať filozofiu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, využívať nástroje vekového manažmentu a ďalšie postupy, ktoré predlžovaniu života občanov dajú pozitívny rozmer.

Na podporu, angažovanosť a záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov je pripravený projekt Senior Friendly - priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. Jeho zámerom je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach.

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

Prihlasovanie do súťaže Senior Friendly 2017 je ukončené.Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú:

Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar.

Záštitu prevzal Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Odborný garant: PhDr. Lívia Matulová Osvaldová CSc., riaditeľka Klubu Luna Senior Friendly.

Koordinátor projektu: PhDr. Miloš Nemeček, prezident OZ Bagar, člen Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

 

Občianske združenie Bagar ďakuje spoločnosti Poštová banka, a.s., za spoluúčasť na financovaní projektu Senior Friendly 2017.

PodmienkySúťažné kategórie sú štyri - veľké spoločnosti, stredné spoločnosti, malé firmy vrátane živnostníkov a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Osobitné ocenenie bude pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projeku.

Víťazov vyberie zo všetkých nominácií porota zložená zo zástupcov seniorských organizácií, verejnej správy a samosprávy, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníkov na seniorskú problematiku, osobností kultúrneho a spoločenského života.

Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov. Prihlásiť môžu svoje služby, produkty, benefity, výhody, aktivity a projekty priateľské k seniorom. Môžu sa zapojiť tiež občania a nominovať do súťaže subjekty, ktoré realizujú aktivity v prospech seniorov.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie ocenenia Senior Friendly bude  13. októbra 2017.

PartneriHlavní partneri ročníku 2017:

 

Mediálni partneri ročníku 2017:

 

Naše aktivitySENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

SENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

30.09.2027

Ďakujeme

Ďakujeme

28.10.2017

Vystavovatelia v Zichyho paláci

Vystavovatelia v Zichyho paláci

14.10.2017

Ocenenie Senior Friendly 2017 a Čestné uznanie SF

Ocenenie Senior Friendly 2017 a Čestné uznanie SF

14.10.2017

Účinkujúci na SF 50+ v Zichyho paláci

Účinkujúci na SF 50+ v Zichyho paláci

13.10.2017

Veková diverzita

Veková diverzita

04.10.2017

Ambasádor projektu SF B. Ukropcová

Ambasádor projektu SF B. Ukropcová

31.08.2017

Ambasádor projektu SF V. Dobiáš

Ambasádor projektu SF V. Dobiáš

31.08.2017

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA

13.07.2017

Generácia RTVS 2

Generácia RTVS 2

24.04.2017

Tlačová správa - Projekt SENIOR FRIENDLY pokračuje

Tlačová správa - Projekt SENIOR FRIENDLY pokračuje

21.02.2017

Súťaž pre priateľov seniorov pokračuje

Súťaž pre priateľov seniorov pokračuje

20.02.2017

2% z Vašich daní

2% z Vašich daní

14.01.2017

Prezentácie

Prezentácie

20.11.2016

Čestné uznania Senior Friendly 2016

Čestné uznania Senior Friendly 2016

21.10.2016

Odovzdávanie ocenení Senior Friendly 2016

Odovzdávanie ocenení Senior Friendly 2016

21.10.2016

Rozhovor s PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, odborným garantom súťaže o ocenenie...

Rozhovor s PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, odborným garantom súťaže o ocenenie...

16.10.2016

Poďakovanie

Poďakovanie

20.09.2016

Projekt Senior Friendly na Hviezdoslavovom námestí

Projekt Senior Friendly na Hviezdoslavovom námestí

01.09.2016

Toto by Vás mohlo zaujímať

Toto by Vás mohlo zaujímať

20.11.2010